numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ข่าวประชาสัมพันธ์
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ เขียนโดย วรณัน 452
ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้แบบฝึกทักษะการทำโครงงาน เขียนโดย วรณัน 387
โรงเรียนวัดผลาหาร รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2564 เขียนโดย วรณัน 696
ข่าวสาร สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 4 เรื่อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 444
ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย วรณัน 498
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย วรณัน 1191
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 680
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัคร ตำแหน่ง ธุรการ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 477
ข่าวสาร สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือน เมษายน 2564 เขียนโดย วรณัน 404
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เขียนโดย วรณัน 660

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน