numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ข่าวประชาสัมพันธ์
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษปิดเทอมตุลาคม 62 EOL Intelligence เขียนโดย ณัฐภัทร 636
(แก้ไขวันที่) โรงเรียนวัดโบสถ์ ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 015 จำนวน 14 ห้องเรียน 1 หลัง 886
ประกาศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่ 20 - 26 สิงหาคม 2562 846
ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขียนโดย การะเกด โกสวัสดิ์ 734
ประกาศโรงเรียนวัดบางเดื่อ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2562 1012
ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ เขียนโดย ณัฐภัทร 535
ส่งรายนามคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ปีบริหาร พ.ศ.2562-2563 (สมัยที่ 18) เขียนโดย ณัฐภัทร 820
ประกาศโรงเรียนคลองสอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย ณัฐภัทร 1208
แจ้งคำสั่งสำนักงานงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ช.พ.ส เขียนโดย ณัฐภัทร 609
แจ้งคำสั่งสำนักงานงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ช.พ.ค. เขียนโดย ณัฐภัทร 755

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน