numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ข่าวประชาสัมพันธ์
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นโยบาย สพฐ. ปี2563 และแนวทางการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปี 2563 1284
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 534
โรงเรียนบึงเขาย้อน รับสมัครตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 1080
ประกาศ สพป.ปท.1 รับสมัครพนักงานราชการ ครูผู้สอน 2 อัตรา เขียนโดย วรชัช 2094
ประกาศ โรงเรียนวัดเปรมประชา การขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ 967
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 1260
โปสเตอร์คำขวัญวันเด็ก ปี 2563 679
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เขียนโดย วรชัช 2749
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เขียนโดย ณัฐภัทร 1622
ประกาศศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องประกาศทุนองค์การสหสากลวิทยาลัย เขียนโดย ณัฐภัทร 1387

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน