numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ข่าวประชาสัมพันธ์
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวน ส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำไปจัดทำเป็น "วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564" เขียนโดย วรณัน 351
ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย ณัฐภัทร 280
เชิญชวนผู้สนใจสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เขียนโดย วรณัน 477
ศูนย์การศึกษาพิเศษ รับสมัคร ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2564 เขียนโดย วรณัน 423
ข่าวสาร สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เขียนโดย วรณัน 803
ประกาศวัดจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ เขียนโดย วรณัน 335
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2564 เขียนโดย วรณัน 469
สื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย เขียนโดย วรณัน 330
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) เขียนโดย วรณัน 420
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 7 - 16 มิถุนายน 2564 เขียนโดย วรณัน 496

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน