numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ข่าวประชาสัมพันธ์
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนวัดเปรมประชากร รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 384
ขอเชิญชวน ส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำไปจัดทำเป็น "วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564" เขียนโดย วรณัน 131
ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย ณัฐภัทร 72
เชิญชวนผู้สนใจสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เขียนโดย วรณัน 101
ศูนย์การศึกษาพิเศษ รับสมัคร ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2564 เขียนโดย วรณัน 189
ข่าวสาร สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เขียนโดย วรณัน 533
ประกาศวัดจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ เขียนโดย วรณัน 203
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2564 เขียนโดย วรณัน 299
สื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย เขียนโดย วรณัน 206
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) เขียนโดย วรณัน 288

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน