numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ข่าวประชาสัมพันธ์
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย วรณัน 79
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 158
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัคร ตำแหน่ง ธุรการ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 242
ข่าวสาร สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 82
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เขียนโดย วรณัน 270
เอกสารแนะนำการขอรับพระราชทาน น้ำหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน เขียนโดย วรณัน 287
โรงเรียนวัดบางเดื่อ รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 469
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 เขียนโดย ณัฐภัทร 873
ขอเชิญชวนร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 เขียนโดย วรณัน 471
ข่าวสาร สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 610

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน