numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ภาพข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
22 กันยายน 2564 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่1... Read more
(22 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(22 กันยายน 2564) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ... Read more
(21 กันยายน 2564) นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่1... Read more
(21 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(21 กันยายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(20 กันยายน 2564) นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา... Read more
(20 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(18 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(17 กันยายน 2564) ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน... Read more
(17 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 รอบ 6 เขียนโดย วรณัน 0
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ร.ร.สุเหร่าใหม่เจริญ เขียนโดย วรณัน 0
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย วรณัน 0
สพป.ปทุมธานี เขต 1 อบรมหลักสูตร "วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เขียนโดย วรณัน 0
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 รอบ 5 เขียนโดย วรณัน 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับชมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาฯ เขียนโดย วรณัน 3
สพป.ปทุมธานี เขต 1 พิจารณาคัดเลือด สื่ออุปกรณ์ Coding เขียนโดย วรณัน 6
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 รอบ4 เขียนโดย วรณัน 2
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับฟังการชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานฯ เขียนโดย วรณัน 14
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด เขียนโดย วรณัน 22

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน