numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ภาพข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(18 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(14 ตุลาคม 2564) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้รับบริจาคนมกล่องจำนวน... Read more
(14 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(4 ตุลาคม 2564) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564) ดร.วิเชียร วาพัดไทย... Read more
(เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(28 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(28 กันยายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือก (Best Practices)ระดับปฐมวัย เขียนโดย วรณัน 87
สพป.ปทุมธานี เขต 1 อบรมครูแกนนำการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย วรณัน 75
สพป.ปทุมธานี เขต 1 อบรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย วรณัน 108
สพป.ปทุมธานี เขต 1 Coaching Team ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย วรณัน 95
สพป.ปทุมธานี เขต 1 การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เขียนโดย วรณัน 107
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมติดตามการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย วรณัน 124
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย วรณัน 124
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมติดตามการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เขียนโดย วรณัน 97
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประเมินโรงเรียนดีมีที่ยืนและตัดสินผลงานฯ เขียนโดย วรณัน 121
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ซักซ้อมความเข้าใจและการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เขียนโดย วรณัน 122

20 ข่าวล่าสุด