numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ภาพข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(18 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(14 ตุลาคม 2564) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้รับบริจาคนมกล่องจำนวน... Read more
(14 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(4 ตุลาคม 2564) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564) ดร.วิเชียร วาพัดไทย... Read more
(เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(28 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(28 กันยายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IQA AWARD เขียนโดย วรณัน 74
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ดีในสถานการณ์โควิด 19 เขียนโดย วรณัน 72
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย วรณัน 70
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้กฎหมาย เขียนโดย วรณัน 103
สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือกผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เขียนโดย วรณัน 81
สพป.ปทุมธานี เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เขียนโดย วรณัน 85
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เขียนโดย วรณัน 59
สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิถีศึกษาและทักษะชีวิต เขียนโดย วรณัน 79
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเรียนการสอนวิถีใหม่ เขียนโดย วรณัน 66
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้มตัดสินผลการคัดเลือกโครงการโรงเรียนสุจริต เขียนโดย วรณัน 100

20 ข่าวล่าสุด