numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ภาพข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(12 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(12 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(11 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(10 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(6 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(6 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(6 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(5 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(29 ธันวาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(29 ธันวาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(29 ธันวาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(27 ธันวาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประชุมรอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 730
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ รับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 788
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บรีิหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 423
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมรายละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 625
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ 837
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 943
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑ และ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ 812
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 1171
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1404
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากภัยพิบัติ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1248

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน