numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ภาพข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(12 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(12 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(11 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(10 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(6 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(6 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(6 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(5 มกราคม 2565) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(29 ธันวาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(29 ธันวาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(29 ธันวาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(27 ธันวาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 บริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย วรณัน 115
สพป.ปทุมธานี เขต 1 บริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย วรณัน 107
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย วรณัน 146
สพป.ปทุมธานี เขต 1 โค้ชชิ่งการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เขียนโดย วรณัน 115
สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IQA AWARD เขียนโดย วรณัน 129
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ดีในสถานการณ์โควิด 19 เขียนโดย วรณัน 131
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย วรณัน 122
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้กฎหมาย เขียนโดย วรณัน 159
สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือกผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เขียนโดย วรณัน 134
สพป.ปทุมธานี เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เขียนโดย วรณัน 135

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน