numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ภาพข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(18 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
(17 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
(17 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
(16 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
(16 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
(15 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
(15 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
(12 พฤศจิกายน 2564) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน... Read more
(11 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
(6 พฤศจิกายน 2564) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้... Read more
(4 พฤศจิกายน 2564) นายอมร ชุมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ... Read more
(3 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร "ผู้นำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1382
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1205
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ทางภาษาระดับปฐมวัยเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1087
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนในเขตเสียงยาเสพติด เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1268
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 1046
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1052
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ด้านยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1096
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 944
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานปลูกต้นไม้ตามโครงการ "แม่ชวนลูกปลูกต้นไม้ถวายราชินี" เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1759
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีจัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 914

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน