numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ภาพข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(18 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(14 ตุลาคม 2564) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้รับบริจาคนมกล่องจำนวน... Read more
(14 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(4 ตุลาคม 2564) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564) ดร.วิเชียร วาพัดไทย... Read more
(เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(28 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(28 กันยายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสาครf เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1129
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมงานรณรงค์ชักชวนกันออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 2131
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1083
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดโครงการคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน คืน ความสุข สู่ลูก สพฐ. เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1336
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 4678
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อการอ่านและการค้นคว้าในศตวรรษที่ ๒๑ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 984
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายฝึกอบรมสังข์อ่ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1287
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และคณะข้าราชการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 939
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและประกวดคัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 928
การประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 980

20 ข่าวล่าสุด