numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ภาพข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(18 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(14 ตุลาคม 2564) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้รับบริจาคนมกล่องจำนวน... Read more
(14 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(7 ตุลาคม 2564) ดร.กนิษฐา  ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(4 ตุลาคม 2564) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564) ดร.วิเชียร วาพัดไทย... Read more
(เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(28 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(28 กันยายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ออนไลน์ เขียนโดย วรณัน 54
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เขียนโดย วรณัน 44
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา เขียนโดย วรณัน 44
สพป.ปทุมธานี เขต 1 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย วรณัน 67
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 รอบ 15 เขียนโดย วรณัน 59
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 รอบ 13 เขียนโดย วรณัน 42
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 รอบ 11 เขียนโดย วรณัน 39
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นิเทศออนไลน์ เขียนโดย วรณัน 49
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพท เขียนโดย วรณัน 53
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นิเเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 10 เขียนโดย วรณัน 38

20 ข่าวล่าสุด