numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมติดตามการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เขียนโดย วรณัน 5
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประเมินโรงเรียนดีมีที่ยืนและตัดสินผลงานฯ เขียนโดย วรณัน 31
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ซักซ้อมความเข้าใจและการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เขียนโดย วรณัน 28
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมขับเคลื่อนโครงการด้านนวัตกรรมทางการศึกษา เขียนโดย วรณัน 53
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมออนไลน์ตอบแบบวัดการรับรู้ เขียนโดย วรณัน 138
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี2564 เขียนโดย วรณัน 64
สพป.ปทุมธานี เขต 1 บริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย วรณัน 50
สพป.ปทุมธานี เขต 1 วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เขียนโดย วรณัน 77
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมตัวชี้วัดที่ 4 (PMQA 4.0) เขียนโดย วรณัน 48
สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดเต็มอบรม หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) เขียนโดย วรณัน 103

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน