numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เขียนโดย วรณัน 37
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย วรณัน 27
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ปี 2564 เขียนโดย วรณัน 28
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ เขียนโดย วรณัน 31
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการแบบมาตรฐานความปลอดภัย เขียนโดย วรณัน 53
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบ เขียนโดย วรณัน 37
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เขียนโดย วรณัน 29
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย วรณัน 39
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมพิธีส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อ (ATK) เขียนโดย วรณัน 79
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 48/2564 เขียนโดย วรณัน 45

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน