Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก ได้แก่ เด็กหญิงธนสร เศษวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 และเด็กชายภูวดล ศรีสมสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจารุศรบำรุง

Share

20 ข่าวล่าสุด