Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรออนไลน์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรออนไลน์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ส่งข้อมูลวิจัย นวัตกรรม และรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

Share

20 ข่าวล่าสุด