numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมขับเคลื่อนโครงการด้านนวัตกรรมทางการศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(19 กรกฎาคม 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นางสาวอมรัชญา ชินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และ นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุลักขณะ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์การขับเคลื่อนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการด้านนวัตกรรมทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านโปรแกรม Microsof Teams