numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

สพป.ปทุมธานี เขต 1 โครงการ"มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์นำ้"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(7 เมษายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ"มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์นำ้" พร้อมให้โอวาทและกล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี