Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (Image190321081901.pdf)Image190321081901.pdf ณัฐภัทร591 Kb138
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน