numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(25 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และนางพิมพ์ใจ กองช่อง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวยุวดี วิวัฒนปฐพี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี