Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (IMG_0001.pdf)ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563วรชัช548 Kb138
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน