Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

ขอเชิญชวน "ดูแลสุขภาพใจในช่วงสานการณ์ COVID-19 ด้วย MHCI"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ขอเชิญชวน "ดูแลสุขภาพใจในช่วงสานการณ์ COVID-19 ด้วย MHCI"
รายละเอียดตามเอกสารแนบข้างล่างนะครับ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณื COVID.pdf)การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณื COVID.pdf วรณัน1052 Kb198
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน