Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

ขอเชิญร่วมเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ขอเชิญร่วมเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอได้ที่ www.pathumthani.m-society.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (กิจกรรมทางสังคมดีเด่น.pdf)กิจกรรมทางสังคมดีเด่น.pdf วรณัน630 Kb169
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน