Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1 (26 ม.ค. 2564)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (Image260121143100.pdf)26 ม.ค. 64 รับย้าย ผอ26 ม.ค. 64 รับย้าย ผอวรชัช493 Kb354
Download this file (แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม ผู้บริหาร.doc)แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาวรชัช74 Kb86
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน