[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
person
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 17 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบฟอร์ม
คำขอมีบัตร(ข้าราชการบำนาญ)
ขอพระราชทานเพลิงศพ
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอปรับวุฒิ
บำเน็จตกทอด
เงินช่วยพิเศษ
คำร้องขอย้าย
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
แบบฟอร์มใบลาออก
แจ้งส่งคืน/ไม่ได้รับจ่ายเครื่องราชฯ
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
คู่มือ

คู่มือการประเมินฯ ว21/2560 สพฐ.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
คู่มือการปฏิบัติงาน/บริการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
  
o26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์


การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา


การสำรวจความต้องการวิชาเอก ครูผู้สอน


การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 


การประเมินการควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล


มาตรการป้องกันการทุจรติในการสรรหาข้าราชการ


สถิติการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ลาออกBased on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5