[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
person
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบฟอร์ม
คำขอมีบัตร(ข้าราชการบำนาญ)
ขอพระราชทานเพลิงศพ
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอปรับวุฒิ
บำเน็จตกทอด
เงินช่วยพิเศษ
คำร้องขอย้าย
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบลาออก
แจ้งส่งคืน/ไม่ได้รับจ่ายเครื่องราชฯ
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
คู่มือ

คู่มือการประเมินฯ ว21/2560 สพฐ.

ITA

o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o30 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


 
  
o26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง

ประเด็นการดำเนินการ ผลการดำเนินการ
ข้อมูลอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แผนอัตรากำลัง แผนอัตรากำลังระยะเวลา 1 ปี
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารอัตรากำลัง ระบบฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ประเด็นการดำเนินการ ผลการดำเนินการ
แผนหรือแนวทางตามที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) แผนและแนวทางตามที่ ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในการ  สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ผลการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ผลการย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

3. ด้านการพัฒนา ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเด็นการดำเนินการ การดำเนินการ
แผนพัฒนาบุคลากร และการดำเนินการตามแผนประจำปี โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งเสริม และสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทุกประเภท เข้าร่วมพัฒนาในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน - ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนา อบรม ประชุม สัมมนา วิทยากร ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปทุมธาน 1 / ข้อมูลโครงการอบรม
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนา - การพัฒนาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
- การพัฒนาการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ส่งเสริม ให้การสนับสนุน คัดเลือก บุคลากรเข้าร่วมโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  - โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5