หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : อบรมเชิงปฎิบัติการซ่อมเสริมการทดลองขั้นที่ 1 และ 2 โครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
โดย : nuttanun
อ่าน : 753
อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

1.  ข้าราชการครูปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"รุ่นที่ 8 ขนาดเล็กจำนวน 9 โรงเรียนๆละ 2 คนเข้าร่วมอบรม
2.  ข้าราชการครูปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"รุ่นที่ 1-7และขนาดเล็ก2560 ที่มีครูผ่านการอบรมไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมการอบรม
ส่งรายชื่อ ณ กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561