[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
nited
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 11 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนวัดอู่ข้าว
โรงเรียนวัดตะวันเรื่อง
โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย
โรงเรียนศาลาพัน
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง
โรงเรียนวัดบางคูวัด
โรงเรียนวัดบ่อทอง
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
โรงเรียนวัดบัวหลวง
โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
โรงเรียนวัดสะแก

ผู้ดูแลเว็บ 087-6699939 (ตูน)
ข่าวการศึกษา
หนังสือพิมพ์
สหวิชาคอทคอม

 

  

ชื่อ : นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญเลิศ ยิ้มแย้ม
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางลัดดา ศรีทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางลำเพย สนธิ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายช่วง ขำมาก
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุวิทย์ พันธุ์ผัก
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวราพร ขุนแท้
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชัชวาล ปลื้มสำราญ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิเชียร นกบิน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอินทิรา หิรัญสาย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนริศรา ศรีสุข
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางณัฐนันท์ หอมชื่น
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประสิทธิ์ เสียงแจ๋ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอัจฉรา หอมหวล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายคงกฤช สว่างศรี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนิตยา โทนทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5