ชื่อ - นามสกุล :นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Telephone :
Email :