[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
money
เมนูหลัก
หนังสือราชการ

แบบฟอร์ม/เอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย
แผนจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 1
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 2
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 3
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 4
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 5
ระกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
ระกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561(1)
ระกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561(2)
link banner
e-Learning


 

  

ชื่อ : นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสวรรค์ เจริญทัพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอิทธิพล โถหินัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางภัทรลภา ราษฎร์นิยม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนันทนา แสงจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศิริญญา แก้วเงินลาด
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรัฐภูมิ นุชนาคา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ธิติกาญจณ์ สุดโท
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศรีประภา สิมาจารย์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว การเงิน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 :
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5