[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
money
เมนูหลัก
หนังสือราชการ

แบบฟอร์ม/เอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย
แผนจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 1
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 2
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 3
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 4
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 5
link banner
e-Learning


 

  ข่าวสารทั่วไป
25 โดย : BigGa321
25/ม.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย ( 778 / )
    . อ่านต่อ....
19 โดย : BigGa321
19/ม.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชาสัมพันธ์โครงการจ่ายตรงเงินเดือน สพฐ. ( 518 / )
    . อ่านต่อ....
สาระ / ความรู้
2 โดย : BigGa321
2/พ.ย./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
Pensions’ Electronic Filing
.
2 โดย : BigGa321
2/พ.ย./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด
.
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปีภาษี 60

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2560 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

ลำดับ รายชื่อโรงเรียน ลิงค์ดาวน์โหลด ลำดับ รายชื่อโรงเรียน ลิงค์ดาวน์โหลด
1 วัดบางกุฎีทอง ดาวน์โหลด 52 วัดพืชนิมิต ดาวน์โหลด
2 ชุมชนวัดบางกะดี ดาวน์โหลด 53 วัดคุณหญิงส้มจีน ดาวน์โหลด
3 วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) ดาวน์โหลด 54 วันครู 2502 ดาวน์โหลด
4 อนุบาลวัดบางนางบุญ ดาวน์โหลด 55 ชุมชนวัดบางขัน ดาวน์โหลด
5 วัดบางคูวัด ดาวน์โหลด 56 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ดาวน์โหลด
6 วัดบางเดื่อ ดาวน์โหลด 57 คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) ดาวน์โหลด
7 วัดไพร่ฟ้า ดาวน์โหลด 58 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ดาวน์โหลด
8 อนุบาลปทุมธานี ดาวน์โหลด 59 บางชวดอนุสรณ์ ดาวน์โหลด
9 วัดฉาง ดาวน์โหลด 60 วัดศิริจันทาราม ดาวน์โหลด
10 วัดโคก ดาวน์โหลด 61 บ้านคลองเจ้าเมือง ดาวน์โหลด
11 วัดหงส์ปทุมาวาส ดาวน์โหลด 62 คลองพระอุดม ดาวน์โหลด
12 วัดเวฬุวัน ดาวน์โหลด 63 วัดสุวรรณจินดาราม ดาวน์โหลด
13 วัดบางพูน ดาวน์โหลด 64 วัดบ่อทอง ดาวน์โหลด
14 วัดดาวเรือง ดาวน์โหลด 65 วัดจันทาราม ดาวน์โหลด
15 วัดเปรมประชากร ดาวน์โหลด 66 บางโพธิ์ใหม่ ดาวน์โหลด
16 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา ดาวน์โหลด 67 คลองบางโพธิ์ ดาวน์โหลด
17 วัดโพธิ์เลื่อน ดาวน์โหลด 68 วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) ดาวน์โหลด
18 วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ดาวน์โหลด 69 วัดบ่อเงิน ดาวน์โหลด
19 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) ดาวน์โหลด 70 สังฆรักษ์บํารุง ดาวน์โหลด
20 ขจรทรัพย์อํารุง ดาวน์โหลด 71 ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ดาวน์โหลด
21 วัดเทียนถวาย ดาวน์โหลด 72 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ดาวน์โหลด
22 ชุมชนวัดเสด็จ ดาวน์โหลด 73 วัดลาดหลุมแก้ว ดาวน์โหลด
23 วัดรังสิต ดาวน์โหลด 74 บ้านคลองขวางบน ดาวน์โหลด
24 สุลักขณะ ดาวน์โหลด 75 วัดบัวขวัญ ดาวน์โหลด
25 วัดนาวง ดาวน์โหลด 76 วัดสุทธาวาส ดาวน์โหลด
26 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ดาวน์โหลด 77 ชุมชนวัดหน้าไม้ ดาวน์โหลด
27 วัดอู่ข้าว ดาวน์โหลด 78 คลองลาดช้าง ดาวน์โหลด
28 ปากคลองสอง ดาวน์โหลด 79 วัดเนกขัมมาราม ดาวน์โหลด
29 ลําสนุ่น ดาวน์โหลด 80 สว่างราษฏร์บํารุง ดาวน์โหลด
30 สังข์อํ่าวิทยา ดาวน์โหลด 81 คลองลากค้อน ดาวน์โหลด
31 คลองสอง ดาวน์โหลด 82 สามวาวิทยา ดาวน์โหลด
32 วัดกล้าชอุ่ม ดาวน์โหลด 83 โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) ดาวน์โหลด
33 สามัคคีราษฎร์บํารุง ดาวน์โหลด 84 ชุมชนวัดไก่เตี้ย ดาวน์โหลด
34 วัดเกิดการอุดม ดาวน์โหลด 85 วัดสามัคคิยาราม ดาวน์โหลด
35 วัดกลางคลองสาม ดาวน์โหลด 86 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) ดาวน์โหลด
36 บ้านบึง ดาวน์โหลด 87 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) ดาวน์โหลด
37 ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) ดาวน์โหลด 88 ศาลาพัน ดาวน์โหลด
38 วัดสว่างภพ ดาวน์โหลด 89 วัดเมตารางค์ ดาวน์โหลด
39 วัดมงคลพุการาม ดาวน์โหลด 90 วัดบัวหลวง ดาวน์โหลด
40 วัดตะวันเรือง ดาวน์โหลด 91 วัดบ้านพร้าวใน ดาวน์โหลด
41 บึงเขาย้อน ดาวน์โหลด 92 วัดท้ายเกาะ ดาวน์โหลด
42 วัดเพิ่มทาน ดาวน์โหลด 93 วัดเชิงท่า ดาวน์โหลด
43 วัดมูลเหล็ก ดาวน์โหลด 94 สี่แยกบางเตย ดาวน์โหลด
44 เจริญวิทยา ดาวน์โหลด 95 สุเหร่าใหม่เจริญ ดาวน์โหลด
45 วัดหว่านบุญ ดาวน์โหลด 96 บางโพธิ์เหนือ ดาวน์โหลด
46 วัดผลาหาร ดาวน์โหลด 97 วัดสองพี่น้อง ดาวน์โหลด
47 ลิ้นจี่อุทิศ ดาวน์โหลด 98 วัดปทุมทอง ดาวน์โหลด
48 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด 99 วัดถั่วทอง ดาวน์โหลด
49 บุญคุ้มราษฎร์บํารุง ดาวน์โหลด 100 คลองบ้านพร้าว ดาวน์โหลด
50 จารุศรบํารุง ดาวน์โหลด 101 วัดบางเตยใน ดาวน์โหลด
51 วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) ดาวน์โหลด 102 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ ดาวน์โหลด
103 วัดสะแก ดาวน์โหลด


ลำดับ รายชื่อกลุ่ม ลิงค์ดาวน์โหลด
1 กลุ่มอำนวยการ  ดาวน์โหลด
2 กลุ่มนโยบายและแผน ดาวน์โหลด
3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดาวน์โหลด
4 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ดาวน์โหลด
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล  ดาวน์โหลด
6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ดาวน์โหลด
7 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดาวน์โหลด
8 หน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
*ร่างประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
*ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศ ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ โรงเรียนวัดหว่านบุญ 

รายงานงบทดลอง สพป.ปทุมธานี เขต 1

ปีงบประมาณ  2561

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มีนาคม 2561

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์     

เอกสารแน

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มกราคม 2561     

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560     

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เอกสารแนบ

ปีงบประมาณ  2560
รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กันยายน 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน สิงงหาคม 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน เมษายน 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มีนาคม 2560  เอกสารแนบ
รายงานงบทดลอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการขอรับเงิน

  เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองราชการ,เงินยิมราชการ

1.บันทึกยืมเงินไปราชการ  2.บันทึกยืมเงินจัดอบรม  3.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรม  5.สัญญายืมเงิน  6.เอกสารแนบบันทึกยืมเงิน  
7.บันทึกส่งใช้เงินยืม  8.บันทึกอนุมัติเบิกเงิน

 เอกสารประกอบการขอรับเงินบำนาญสำหรับผู้เกษียณอายุ หรือลาออก

1.การเตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงิน  2.แบบ 5300  3.แบบ สรจ.1
4.แบบ สรจ.3  5.แบบขอรับเงิน กบข.รง008/1/2555 

 เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองบำเหน็จตกทอดเพื่อคำ้ประกันเงินกู้

1.การเตรียมเอกสาร  2.แบบขอหนังสทอรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด  3.เอกสารเผยแพร่

 การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

1.การเตรียมเอกสารขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ  2.แบบ สรจ.3

 การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเสียชีวิต

1.การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด  2.แบบ 5309 คำขอรับเงินบำเหน็จตกทอด  3.ใบรับรองการถึงแก่กรรมทายาท
4.ปค.14 บันทึกสอบปากคำ  5.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การขอรับเงิน 6.แบบขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ
7.แบบรุบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด  8.แบบระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  9.แบบขอรับเงินช่วยพิเศษ
แจ้งการโอนเงิน
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  11 สิงหาคม 2560 
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  30  พฤศจิกายน  2559 ค่รักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร,เงินช่วยพิเศษ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  10  ตุลาคม  2559 ค่าตอบแทนกรรมการ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  6  ตุลาคม  2559 ค่าจ้าง,ค่าพาหนะ.ค่าการศึกษา,ค่ารักษา,ค่าวัสดุ
จ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  28 - 30  กันยายน  2559 ค่าจ้าง,ค่าพาหนะ.ค่าการศึกษา,ค่ารักษา,ค่าวัสดุ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  28  กันยายน  2559 ค่าจ้าง,ค่าพาหนะ.ค่าการศึกษา,ค่ารักษา,ค่าวัสดุ

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  22  กันยายน  2559 OT สอบครู
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  22  กันยายน  2559 OT บริหาร
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  21  กันยายน  2559 ค่าวัสดุ,ค่าพาหนะ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  21  กันยายน  2559 ครูโรงเรียนกาญจนา,ค่าใช้สอย
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  19  กันยายน  2559 ค่าวิทยากรอิสลาม
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  15  กันยายน  2559 ค่าการศึกษา,ค่ารักษา,เงินช่วยพิเศษ,ค่าจ้างเหมา,ค่าวัสดุ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  8  กันยายน  2559 ค่าจ้าง,ค่าพาหนะ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  2  กันยายน  2559  ค่าจ่างเหมา.ค่าวัสดุ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  2  กันยายน  2559  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา กสจ.
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  2  กันยายน  2559  ค่าการศึกษา,ค่ารักษา.ค่าวัสดุ.ค่าพาหนะ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ค่ารักษา,ค่าการศึกษาบุตร
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ค่าใช้สอย,วัสดุ,พาหนะ,ค่าตอบแทนคุรุสภา

ข่าวการศึกษา

  
ทำเนียบบุคลากร
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
ระบบงานสารสนเทศ

สาระ น่ารู้

ระเบียบพัสดุ
1
2
3Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5