[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
money
เมนูหลัก
หนังสือราชการ

แบบฟอร์ม/เอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย
แผนจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 1
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 2
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 3
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 4
แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 5
ระกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
ระกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561(1)
ระกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561(2)
link banner
e-Learning


 

  หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2561
สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง
ลำดับ รายการ ลิงค์ดาวน์โหลด
1 ข้าราชการ ดาวน์โหลด
2 ลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
3 ข้าราชการบำนาญ ดาวน์โหลด
(ดาวน์โหลดลิงค์แล้วกดค้นหารายชื่อ โดยใช้ ปุ่ม Ctrl + F ตามด้วยชื่อที่จะค้นหา)

ดาวน์โหลด

ข่าวสารทั่วไป
25 โดย : BigGa321
25/ม.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย ( 1555 / )
    . อ่านต่อ....
19 โดย : BigGa321
19/ม.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชาสัมพันธ์โครงการจ่ายตรงเงินเดือน สพฐ. ( 1042 / )
    . อ่านต่อ....
สาระ / ความรู้
2 โดย : BigGa321
2/พ.ย./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
Pensions’ Electronic Filing
.
2 โดย : BigGa321
2/พ.ย./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด
.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารแนบ                  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ           
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 กลุ่ม 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ             
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 กลุ่ม 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                    (e-bidding)                      เอกสารแนบ          
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 กลุ่ม 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ     
*ร่างประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ                             
*ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
ประกาศ ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ โรงเรียนวัดหว่านบุญ 

รายงานงบทดลอง สพป.ปทุมธานี เขต 1

ปีงบประมาณ  2562

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม  2562       

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน เมษายน  2562       

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มีนาคม  2562       

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562   

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มกราคม  2562      

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน ธันวาคม  2561      

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน ตุลาคม  2561    

เอกสารแนบ

ปีงบประมาณ  2561

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กันยายน 2561 และรายละเอียดประกอบงบทดลอง    

เอกสารแนบ             

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กันยายน 2561       

เอกสารแนบ 

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561    

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน เมษายน 2561

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มีนาคม 2561

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์     

เอกสารแน

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มกราคม 2561     

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560     

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เอกสารแนบ

ปีงบประมาณ  2560
รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กันยายน 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน สิงงหาคม 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลองสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน เมษายน 2560 เอกสารแนบ
รายงานงบทดลอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน มีนาคม 2560  เอกสารแนบ
รายงานงบทดลอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการขอรับเงิน

  เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองราชการ,เงินยิมราชการ

1.บันทึกยืมเงินไปราชการ  2.บันทึกยืมเงินจัดอบรม  3.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรม  5.สัญญายืมเงิน  6.เอกสารแนบบันทึกยืมเงิน  
7.บันทึกส่งใช้เงินยืม  8.บันทึกอนุมัติเบิกเงิน

 เอกสารประกอบการขอรับเงินบำนาญสำหรับผู้เกษียณอายุ หรือลาออก

1.การเตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงิน  2.แบบ 5300  3.แบบ สรจ.1
4.แบบ สรจ.3  5.แบบขอรับเงิน กบข.รง008/1/2555 

 เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองบำเหน็จตกทอดเพื่อคำ้ประกันเงินกู้

1.การเตรียมเอกสาร  2.แบบขอหนังสทอรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด  3.เอกสารเผยแพร่

 การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

1.การเตรียมเอกสารขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ  2.แบบ สรจ.3

 การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเสียชีวิต

1.การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด  2.แบบ 5309 คำขอรับเงินบำเหน็จตกทอด  3.ใบรับรองการถึงแก่กรรมทายาท
4.ปค.14 บันทึกสอบปากคำ  5.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การขอรับเงิน 6.แบบขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ
7.แบบรุบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด  8.แบบระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  9.แบบขอรับเงินช่วยพิเศษ
แจ้งการโอนเงิน
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  11 สิงหาคม 2560 
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  30  พฤศจิกายน  2559 ค่รักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร,เงินช่วยพิเศษ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  10  ตุลาคม  2559 ค่าตอบแทนกรรมการ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  6  ตุลาคม  2559 ค่าจ้าง,ค่าพาหนะ.ค่าการศึกษา,ค่ารักษา,ค่าวัสดุ
จ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  28 - 30  กันยายน  2559 ค่าจ้าง,ค่าพาหนะ.ค่าการศึกษา,ค่ารักษา,ค่าวัสดุ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  28  กันยายน  2559 ค่าจ้าง,ค่าพาหนะ.ค่าการศึกษา,ค่ารักษา,ค่าวัสดุ

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  22  กันยายน  2559 OT สอบครู
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  22  กันยายน  2559 OT บริหาร
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  21  กันยายน  2559 ค่าวัสดุ,ค่าพาหนะ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  21  กันยายน  2559 ครูโรงเรียนกาญจนา,ค่าใช้สอย
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  19  กันยายน  2559 ค่าวิทยากรอิสลาม
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  15  กันยายน  2559 ค่าการศึกษา,ค่ารักษา,เงินช่วยพิเศษ,ค่าจ้างเหมา,ค่าวัสดุ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  8  กันยายน  2559 ค่าจ้าง,ค่าพาหนะ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  2  กันยายน  2559  ค่าจ่างเหมา.ค่าวัสดุ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  2  กันยายน  2559  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา กสจ.
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี  ประจำวันที่  2  กันยายน  2559  ค่าการศึกษา,ค่ารักษา.ค่าวัสดุ.ค่าพาหนะ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ค่ารักษา,ค่าการศึกษาบุตร
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ค่าใช้สอย,วัสดุ,พาหนะ,ค่าตอบแทนคุรุสภา

ข่าวการศึกษา

  
ทำเนียบบุคลากร
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
ระบบงานสารสนเทศ

สาระ น่ารู้

ระเบียบพัสดุ
1
2
3Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5