Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙


 

    

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นำโดยนาย สมบัติ... Read more
  วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 1  มิถุนายน 2560 ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read more
วันที่ 1  มิถุนายน 2560 ข้าราชการในสังกัดฯ ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดีกับ... Read more
31 พฤษภาคม 2560 นายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์... Read more
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี... Read more
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี... Read more
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี... Read more
การจัดการอบรมโครงการการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์(DLIT)วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ... Read more
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี... Read more
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป้นประธานในการประชุมรอง... Read more

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook