numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ข่าวประชาสัมพันธ์
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การประกวดภาพยนต์สั้น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้แนวคิด "เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด" เขียนโดย ณัฐภัทร 158
ประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เรื่องการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั่น และภาพถ่าย "รักของแม่" เขียนโดย ณัฐภัทร 144
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชม การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง ถอดกับดักคอร์รัปชัน เขียนโดย วรณัน 144
การลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ เขียนโดย ณัฐภัทร 115
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย วรณัน 217
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรออนไลน์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เขียนโดย วรณัน 581
โรงเรียนวัดเปรมประชากร รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 560
ขอเชิญชวน ส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำไปจัดทำเป็น "วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564" เขียนโดย วรณัน 310
ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย ณัฐภัทร 243
เชิญชวนผู้สนใจสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เขียนโดย วรณัน 447

20 ข่าวล่าสุด