Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย เตย 2304
ประชาสัมพันธ์การชมภาพยนตร์เรื่อง "พริกแกง" เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 595
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ แจ้งกำหนดการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38 เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 561
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน ๓ งวดขึ้นไป เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 486
โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 816
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559 เขียนโดย เตย 10913
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 765
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานกิจการลูกเสือ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1415
โรงเรียนคลองลากค้อน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน งบ อบจ.ปทุมธานี เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1057
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.ปทุมธานี เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 990

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook