Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 473
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 941
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 849
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 1642
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย ชบาแก้ว 1358
เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย สาลิกา 1142
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 979
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการ , กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 682
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 10 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 535
ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช. 605/45 ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย สุนิศา 911

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน