Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขียนโดย ณัฐภัทร 177
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 880
รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เขียนโดย สาลิกา 808
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 848
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน เขียนโดย ณัฐภัทร 1353
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง เขียนโดย ณัฐภัทร 503
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง ตามเอกสารแนบ เขียนโดย ณัฐภัทร 402
วันที่ 9 พฤษาภาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4 อ.คลองหลวง ณ โรงเรียนประถมศึก เขียนโดย ณัฐพล 149
ค่าจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย ฐิติกาญจณ์ สุดโท 511
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 เขียนโดย สาลิกา 1200

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน