Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ เขียนโดย การะเกด โกสวัสดิ์ 2158
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามสาระการเรียนรู้ ประจำปี2560 จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย การะเกด โกสวัสดิ์ 1063
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลยกย่อง,เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ เขียนโดย การะเกด โกสวัสดิ์ 830
การอบรมการใช้งานระบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เขียนโดย ณัฐภัทร 609
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย การะเกด โกสวัสดิ์ 836
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ประกาศสอบราคา ได้รับมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของห้องสมุดโรงเรียนดีแม่เหล็ก ดังเอกสารแนบ เขียนโดย ณัฐภัทร 416
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (อาคารเรียนแบบ 017 ก. ที่ประสบอัคคีภัย) เขียนโดย ณัฐภัทร 548
(แก้ไข)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย สาลิกา 522
รายละเอียดในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย (ย้ายกรณีปกติ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย สาลิกา 682
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย สาลิกา 610

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน