numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ข่าวประชาสัมพันธ์
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่องขอเชิญส่งกระทงเข้าร่วมประกวดในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564 เขียนโดย ณัฐภัทร 52
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) เขียนโดย ณัฐภัทร 209
ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอน(ย้าย) บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เขียนโดย ณัฐภัทร 71
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การประกวดภาพยนต์สั้น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้แนวคิด "เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด" เขียนโดย ณัฐภัทร 217
ประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เรื่องการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั่น และภาพถ่าย "รักของแม่" เขียนโดย ณัฐภัทร 197
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชม การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง ถอดกับดักคอร์รัปชัน เขียนโดย วรณัน 244
การลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ เขียนโดย ณัฐภัทร 190
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย วรณัน 324
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรออนไลน์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เขียนโดย วรณัน 691
โรงเรียนวัดเปรมประชากร รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย วรณัน 603

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน