Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ประกาศสอบราคา ได้รับมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของห้องสมุดโรงเรียนดีแม่เหล็ก ดังเอกสารแนบ เขียนโดย ณัฐภัทร 14
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (อาคารเรียนแบบ 017 ก. ที่ประสบอัคคีภัย) เขียนโดย ณัฐภัทร 39
(แก้ไข)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย สาลิกา 85
รายละเอียดในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย (ย้ายกรณีปกติ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย สาลิกา 103
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย สาลิกา 77
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู เขียนโดย ณัฐภัทร 203
ยกเลิกประกาศขายสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย ณัฐภัทร 52
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. เขียนโดย สาลิกา 420
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4 เขียนโดย ณัฐภัทร 209
ยกเลิกประกาศขายสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ เขียนโดย ณัฐภัทร 131

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร


นายสมบัติ จันทร์มีชัย
รอง ผอ. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook