Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ... Read more
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายจำนงค์... Read more
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธา เขียนโดย ณัฐภัทร 7
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้เป็นประธานเปิดงานพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ เขียนโดย ณัฐพล 61
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่กา เขียนโดย ณัฐภัทร 38
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอ เขียนโดย ณัฐภัทร 41
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional เขียนโดย ณัฐภัทร 53
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1และ นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช เขียนโดย ณัฐภัทร 44
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายจำนงค์ สุดาเดชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และรองผู้อำนวยการ ผอ กลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การนำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เล เขียนโดย ณัฐภัทร 44
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 60
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และข้าราชการการในสังกัด เข้ารับคณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน เขียนโดย ณัฐภัทร 90
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 106

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน