Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

Previous Next
  • 1
  • 2
(26 มิถุนายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
(26 มิถุนายน 2562) นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี... Read more
(25 มิถุนายน 2562)  นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(21 มิถุนายน 2562) นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
(19 มิถุนายน 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(18 มิถุนายน 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(17 มิถุนายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
(17 มิถุนายน 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
(14 มิถุนายน 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(13 มิถุนายน 2562) นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี... Read more
(13 มิถุนายน 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(12 มิถุนายน 2562) ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Teleconference) เขียนโดย วรณัน 5
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย วรณัน 14
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตสำนึกในการป้องกันยาเสพติด เขียนโดย วรณัน 8
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ติวเข้มครูแกนนำภาษาอังกฤษ เขียนโดย วรณัน 69
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองสอง เขียนโดย วรณัน 98
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ เขียนโดย วรณัน 100
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาฯ เขียนโดย วรณัน 63
สพป.ปทุมธานี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ เขียนโดย วรณัน 112
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ เขียนโดย วรณัน 75
สพป.ปทุมธานี เขต 1 พิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือฯ เขียนโดย วรณัน 73

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

โรงเรียนประชารัฐ