Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐPrevious Next
  • 1
  • 2
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ... Read more
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี... Read more
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดพืชนิมิต สรุปผลการช่วยเหลือ กรณีนักเรียนป่วยเป็นโรค เร็คเซลล์เม็มเบรนดีเฟ็ก เขียนโดย ณัฐภัทร 301
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 328
งานพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 3 ปี วันเปิดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 387
การประชุม แนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 322
นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามสถานที่สำหรับจัดสร้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี และโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมี ดร.วิชัย เขียนโดย ณัฐภัทร 192
คณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 307
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวรลานหน้าศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 547
คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 377
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 337
การประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย ณัฐภัทร 408

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook