Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 19 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 16 มกราคม 2561 น. นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 10 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 9 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. นายนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล... Read more
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) เขียนโดย ณัฐภัทร 212
รับมอบดอกดารารัตน์ จากโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม และโรงเรียนวัดเวฬุวัน เขียนโดย ณัฐภัทร 224
การอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) เขียนโดย ณัฐภัทร 178
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มอบดอกดารารัตน์ ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต1 ให้กับ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 183
วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์ จากโรงเรียนวัดบ่อทองและโรงเรียนวัดท้ายเกาะ เขียนโดย ณัฐภัทร 157
การรับมอบอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนสามัคคีราษร์บำรุง เขียนโดย ณัฐภัทร 317
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์ จากโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม โรงเรียนวัดชินวราราม โรงเรียนวัดบางพูน โรงเรียนคลองสอง เขียนโดย ณัฐภัทร 175
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมบูรณาการ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เขียนโดย ณัฐภัทร 278
จัดการการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจำตำบล"1 โรงเรียน 1อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์" เขียนโดย ณัฐภัทร 494
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุญยเกตุ เขียนโดย ณัฐภัทร 235

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook