Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐPrevious Next
  • 1
  • 2
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ... Read more
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี... Read more
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมบัติ จันทร์มีชัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เขียนโดย ณัฐภัทร 183
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560 จังหวัดปทุมธานี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 304
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 โดยมีการแข่งขันคอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนคลองสอง เขียนโดย ณัฐภัทร 671
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 267
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เขียนโดย ณัฐภัทร 397
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ "รั้ววีระนาท" ให้กับโรงเรียนวัดดาว เขียนโดย ณัฐภัทร 300
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบวารสาร อพวช. ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เขียนโดย ณัฐภัทร 290
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบ e-GP เขียนโดย ณัฐภัทร 432
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมว่าพานดอกไม้ เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 265
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ในการเตรียมงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 377

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook