Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 19 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 16 มกราคม 2561 น. นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 10 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 9 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. นายนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล... Read more
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 213
วันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 423
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ณัฐภัทร 386
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 เขียนโดย ณัฐภัทร 245
นายสุทธิพงศ์ สุขะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย ณัฐภัทร 151
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุ เขียนโดย ณัฐภัทร 66
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์ จากโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร โรงเรียนวัดเทียนถวาย เขียนโดย ณัฐภัทร 224
รับมอบดอกดารารัตน์ จากโรงเรียนวัดดาวเรือง โรงเรียนวัดเกิดการอุดม โรงเรียนวัดหว่านบุญ โรงเรียนวัดหงษ์ปทุมาวาส เขียนโดย ณัฐภัทร 218
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เขียนโดย ณัฐภัทร 558
วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์ เขียนโดย ณัฐภัทร 224

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook