Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย ณัฐภัทร 328
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ และจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) เขียนโดย ณัฐภัทร 312
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 547
26 มกราคม 2560 ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมฯ(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ ของอำเภอคลองหลวง จุดรับชม ณ รร.คลองสอ เขียนโดย ณัฐภัทร 425
วันที่ 26 มกราคม 2561 ข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัด อำเภอเมือง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เขียนโดย ณัฐภัทร 326
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม เขียนโดย ณัฐภัทร 273
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดงาน เด็กไทยคิดได้ต้านภัยสังคม สร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัย ลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ สุรา ให้โอวาสกับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียน และได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ณ โร เขียนโดย ณัฐภัทร 157
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 263
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้ามอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนจำนวน 3 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านเช่าทรุดตัว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 2 ราย และ นักเ เขียนโดย ณัฐภัทร 155
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ict. สพป.ปทุมธานี เขต 1 103โรงเรียน พร้อมรับการประชุม VDO conference รับนโนบายการใช้อินเทอเน็ตในโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ปทุมธานี เขต1 เขียนโดย ณัฐภัทร 359

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน