Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(21 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(21 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(21 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(14 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(14 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(12 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(12 พฤศจิกายน 2562) นางสาวยุวดี  วิวัฒนปฐพี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา... Read more
(12 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(11 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... Read more
(7 พฤศจิกายน 2562) ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(1 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ติวเข้มโรงเรียนวัดหว่านบุญ เขียนโดย วรณัน 64
สพป.ปทุมธานี เขต 1 พิจารณาเลื่อนเงินเดือน (1 ตุลาคม 2562)) เขียนโดย วรณัน 98
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เสริมสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย วรณัน 102
สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา เขียนโดย วรณัน 166
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เสริมวิทยาการคำนวณองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอน เขียนโดย วรณัน 100
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เขียนโดย วรณัน 110
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ส่งเสริมด้านวิชาการ เขียนโดย วรณัน 118
สพป.ปทุมธานี เขต 1 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เขียนโดย วรณัน 114
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เปิดโครงการรณรงค์เหล้า/บุหรี่ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข เขียนโดย วรณัน 83
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรม“ส่งต่อรอยยิ้มวาดฝัน สร้างอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาค” เขียนโดย วรณัน 106

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน