Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(22 กรกฎาคม 2562) นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
(เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562) นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี... Read more
(19 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(18 กรกฎาคม 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(18 กรกฎาคม 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
( 13 กรกฎาคม 2562) นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
(12 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(11 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(10 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(8 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(8 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(8 กรกฎาคม 2562) ผู้บริหาร ครู... Read more
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมงานรณรงค์ชักชวนกันออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1734
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 830
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดโครงการคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน คืน ความสุข สู่ลูก สพฐ. เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1152
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 3787
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อการอ่านและการค้นคว้าในศตวรรษที่ ๒๑ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 791
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายฝึกอบรมสังข์อ่ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1073
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และคณะข้าราชการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 798
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและประกวดคัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 766
การประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 800
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมประจำเดือนและประชุมเลือกตั้งลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 1163

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียนkalebet kalebet giriş kalebet