Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐPrevious Next
  • 1
  • 2
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ... Read more
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี... Read more
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.ปทุมธานี เขต1 เขียนโดย ณัฐภัทร 268
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานจัดการระบบดูแลช่วย เขียนโดย ณัฐภัทร 304
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 341
พิธีรับมอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนประชารัฐ สนับสนุนโดย ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด ณ โรงเรียนวัดบางคูวัด เขียนโดย ณัฐภัทร 357
การประชุมหารือเพื่อจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสีเขียว ชั้น 3 อาคาร สพฐ.1 เขียนโดย ณัฐภัทร 291
การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 369
การประชุมการเตรียมความพร้อม การรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 179
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 296
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกเยาวชนให้หวงแหน ดูแล รักษา ป่าไม้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ วัดไผ่ล้อม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 60
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าคาราวะ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เขียนโดย ณัฐภัทร 190

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook