Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 นางกาญจนา คล้ายพุฒ... Read more
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานกล่าวตอนรับ นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ณ ห้อง สโมสร สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 109
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถานปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน และมีลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนต เขียนโดย ณัฐภัทร 91
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรสุขใจ ซึ่งกำหนดจัดโครงการรวม 2 กิจกรรมคือ 1.การอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2.กิจกร เขียนโดย ณัฐภัทร 140
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม เขียนโดย ณัฐภัทร 102
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เดินทางยังศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อบันทึกเทปกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ เขียนโดย ณัฐภัทร 101
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 104
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม จับมือสัญจร..ไปชวนน้องๆ ใส่ใจวิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ 4 โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดง เขียนโดย ณัฐภัทร 69
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 117
คณะเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการใช้งานในระบบ My office ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนวัดฉาง โรงเรียนวัดโคก โรงเรียนวัดชินวราราม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 111
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นางพรทิพย์ ศีตะโกเศศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน เขียนโดย ณัฐภัทร 137

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน