Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(22 กรกฎาคม 2562) นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
(เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562) นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี... Read more
(19 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(18 กรกฎาคม 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(18 กรกฎาคม 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
( 13 กรกฎาคม 2562) นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
(12 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(11 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(10 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(8 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(8 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(8 กรกฎาคม 2562) ผู้บริหาร ครู... Read more
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ เขียนโดย วรณัน 90
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เขียนโดย วรณัน 72
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เตรียมความพร้อมสถานที่ เขียนโดย วรณัน 89
มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเงิน บัญชีสถานศึกษาฯ เขียนโดย วรณัน 98
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ติวเข้มการเงิน บัญชีสถานศึกษา พัสดุภาครัฐให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เขียนโดย วรณัน 71
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม โรงเรียนบึงเขาย้อน เขียนโดย วรณัน 70
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม โรงเรียนวัดตะวันเรือง เขียนโดย วรณัน 63
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา โรงเรียนชุมชน วัดหัตถสารเกษตร เขียนโดย วรณัน 63
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศิริจันทาราม เขียนโดย วรณัน 63
สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับมอบห้องศิลปะ เขียนโดย วรณัน 51

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียนkalebet kalebet giriş kalebet