Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 19 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 16 มกราคม 2561 น. นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 10 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 9 มกราคม 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. นายนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล... Read more
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 260
การประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย ณัฐภัทร 273
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 156
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 107
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย โรงเรียนวัดสะแก โรงเรียนวัดโคก เขียนโดย ณัฐภัทร 328
โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 238
พิธีรับมอบอาคารเอนกประสงค์ (โดม)องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ เขียนโดย ณัฐภัทร 230
ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพม.4 เขียนโดย ณัฐภัทร 360
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8/2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 325
วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ก้าวทัน Thailane 4.0 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย ณัฐภัทร 228

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook