Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐPrevious Next
  • 1
  • 2
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ... Read more
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี... Read more
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานวันครู ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 375
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.เขต1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" ,รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 286
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ครบรอบ 45 ปี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 274
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จ.นครนายก เขียนโดย ณัฐภัทร 355
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 299
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขียนโดย ณัฐภัทร 255
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 และคณะตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 เพื่อขอพรจาก นายชาญ พวงเพ เขียนโดย ณัฐภัทร 159
การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 7,8 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ เขียนโดย ณัฐภัทร 280
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 379
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 และคณะตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 เพื่อขอพรจาก นายพินิจ บุญเ เขียนโดย ณัฐภัทร 165

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook