Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐPrevious Next
  • 1
  • 2
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ... Read more
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี... Read more
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ รับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย สุนิศา 364
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บรีิหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เขียนโดย สุนิศา 157
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมรายละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย สุนิศา 189
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย สุนิศา 398
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย สุนิศา 473
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑ และ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ เขียนโดย สุนิศา 444
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 เขียนโดย สุนิศา 721
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 775
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากภัยพิบัติ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 606
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานวิชาการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ ๖ (คลองหลวง) เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 561

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook