Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน7คน ได้แก่ 1.น.ส.อภิชญา รัตนปรีชาชัย 2.นางอมรรัตน์ งามบุญสร้าง 3.นางเขมิกา อารีญาติ 4.นางรดีวันต์ ปิ เขียนโดย ณัฐพล 236
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เขียนโดย ณัฐพล 63
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำ เขียนโดย ณัฐภัทร 72
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขียนโดย ณัฐภัทร 150
การประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) เขียนโดย ณัฐภัทร 205
วันที่ 9 พฤษาภาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4 อ.คลองหลวง ณ โรงเรียนประถมศึก เขียนโดย ณัฐพล 42
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว โรงเรียน และรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 17/2561 รับฟังการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ ห้องป เขียนโดย ณัฐภัทร 113
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่ก เขียนโดย ณัฐพล 81
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เขียนโดย ณัฐภัทร 123
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือในการอนุรักษืพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เขียนโดย ณัฐภัทร 162

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน