Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุม การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ เขียนโดย ณัฐภัทร 192
งาน เปิดบ้านวิชาการ "เด็กหน้าไม้ ใส่ใจไทยแลนด์ (Thailand) 4.0 " เขียนโดย ณัฐภัทร 309
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 213
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 186
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน เขียนโดย ณัฐภัทร 110
มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่บ้านได้ประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ เขียนโดย ณัฐภัทร 92
การแข่งขัน กีฬา....เชื่อมสัมพันธ์ สังสรรค์...เชื่อมไมตรี กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา กลุ่มที่ 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 103
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตามนโยบายของ สพฐ ณ โรงเรียนวัดโคก เขียนโดย ณัฐภัทร 140
ประชุมการรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 204
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เขียนโดย ณัฐภัทร 211

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook