Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(10 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(9 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(9 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(9 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(9 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563)นายวิเชียร วาพัดไทย... Read more
(8 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(8 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(8 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(3 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(3 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(2 กรกฎาคม 2563) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน... Read more
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ให้คำแนะนำการจัดการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เขียนโดย วรณัน 40
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ โรงเรียน เขียนโดย วรณัน 61
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ โรงเรียนในพื้นที่ เขียนโดย วรณัน 80
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย วรณัน 57
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ก้าวกระโดดพัฒนาผู้เรียนให้ทันโลกศตวรรษที่ 21 เขียนโดย วรณัน 34
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563)นายวิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1เป็นประธานในการประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 37
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู เขียนโดย วรณัน 95
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน เขียนโดย วรณัน 59
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2563 เขียนโดย วรณัน 59
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในช่วงเปิดเทอม เขียนโดย วรณัน 111

20 ข่าวล่าสุด