ภาพข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.30 น นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 7.00... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 6.30... Read more
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ณ สพป.ปทุมธานี เขต 1สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 3
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวิชาการ กลุ่มเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 6 " เยาวชนไทย ก้าวไกลวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง " ณ โรงเรียนวัดเกิดการ เขียนโดย ณัฐภัทร 0
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานแสดงนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ เขียนโดย ณัฐภัทร 40
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย และให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของความเป็นครูแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 87
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา"สู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." 1 ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 237
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ เขียนโดย ณัฐภัทร 40
คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังห เขียนโดย ณัฐภัทร 26
คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังห เขียนโดย ณัฐภัทร 33
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Fliling) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม เขียนโดย ณัฐภัทร 38
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน ประจำปี 2561 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 10 ณ โรงเรียนวัดบางเตยนอก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 29

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน