Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(21 กันยายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(19 กันยายน 2563)นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(17 กันยายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(16 กันยายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(15 กันยายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(14 กันยายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(14 กันยายน 2563)นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(11 กันยายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(9 กันยายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(8 กันยายน 2563) นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(8 กันยายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563)นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... Read more
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 มอบโล่และเกียรติบัตร เขียนโดย วรณัน 76
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปิดการอบรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย วรณัน 73
สพป.ปทุมธานี เขต 1 พัฒนาผู้บริหารและเตรียมตัวของบุคลากรก่อนเกษียณ เขียนโดย วรณัน 89
สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขียนโดย วรณัน 72
สพป.ปทุมธานี เขต 1 มอบวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เขียนโดย วรณัน 79
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 เขียนโดย วรณัน 66
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน เขียนโดย วรณัน 86
สพป.ปทุมธานี เขต 1 สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA เขียนโดย วรณัน 124
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสุจริต เขียนโดย วรณัน 112
สพป.ปทุมธานี เขต 1 พิจารณาตัดสินการประกวดคลิปVDO เขียนโดย วรณัน 107

20 ข่าวล่าสุด