Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานวันครู ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 493
งานวันครู ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 489
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.เขต1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" ,รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 322
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ครบรอบ 45 ปี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 335
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จ.นครนายก เขียนโดย ณัฐภัทร 469
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 358
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขียนโดย ณัฐภัทร 297
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 และคณะตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 เพื่อขอพรจาก นายชาญ พวงเพ เขียนโดย ณัฐภัทร 206
การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 7,8 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ เขียนโดย ณัฐภัทร 341
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 470

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน